TEACHINGS IN POLAND
April 9th - 17th, 2018
***
Szczecin
***
Tuesday, April 10th, 18:00
"The Three Excellents for a Perfect Practice" | "Trzy Doskonałości bezbłędnej praktyki"
Świątynia Sanboin, ul. Bogusława 3
***
Wednesday, April 11th, 18:00
A Teaching on Dharma Protectors - Dispelling Obstacles on the Path for Dharma Practitioners | "Nauki o opiekunach Dharmy – usuwanie przeszkód na drodze praktykujących nauki Buddy"
Świątynia Sanboin, ul. Bogusława 3
******
Poznań
***
Thursday, April 12th, 18:00
"How to Fine the Essence of Life" | "Jak odszukać istotę życia"
Ośrodek Misyjny Engakuin, ul. Głęboka 6/3
***
Friday, April 13th, 18:00
"How Can We Join and Continue Our Dharma Practice from This Life in Our Next Life?"  | "W jaki sposób możemy połączyć oraz przenieść naszą praktykę Dharmy z tego życia w następne?"
Ośrodek Misyjny Engakuin, ul. Głęboka 6/3
***
Saturday, April 14th
10:00 am-12:00:  "An Introduction to Dream Yoga"  |  "Wprowadzenie do Jogi Snu"
14:00-16:00:  "A Theoretical and Practical Guide to Meditation with Chamtrul Rinpoche"  |  "Teoretyczny i praktyczny przewodnik po medytacji z Chamtrulem Rinpoche"
Ośrodek Misyjny Engakuin, ul. Głęboka 6/3
*** 
Warszawa
***
Sunday, April 15th
11:00-13:00:  "Healing with the Mind's Power"  |  "Uzdrawianie mocą Umysłu"
15:00-17:00:  "Karma and Reincarnation in the Tibetan Buddhism"  |  "Karma i reinkarnacja w buddyzmie tybetańskim"
ul. Raszyńska 22, sala 23 (Szkoła)
***
Monday, April 16th, 18:00
"The Prayer of Kuntuzangpo and a Teaching on Buddha Nature"  |  | "Modlitwa Kuntuzangpo i nauka o naturze Buddy" 
ul. Raszyńska 22, sala 23 (Szkoła)
*****
Contact for Warsaw and Poland: phone 886-824-293*** ***